Send inn...


Spørsmål & svar

Klikk på boksane under for å finna svar på ofte stilte spørsmål.

Innsendingsfrist

* Til tysdagsavisa: fredag klokka 23.59
* Til fredagsavisa: måndag klokka 23.59.

I sommer:

I juli kjem me kun ut ein gong i veka: Onsdag. Gratulasjonane kan du i denne perioden leggja inn på tysdagsutgåvene, så tar me dei med onsdagsavisa.

Kor lang kan helsinga mi vere?

Ho kan vere opp til 200 teikn (inkludert mellomrom).
Lastar du opp helsinga til oss, stadfestar du at du har løyve frå alle involverte. Me lagrar bilde og data ein kort periode for å kunne visa helsinga di, dei blir sletta seinast 30 dagar etter publisering. Me nyttar ikkje opplasta bilde og data til anna enn å visa helsinga i Bygdanytt.